Bộ giao tiếp báo động kỹ thuật số FN-DAC

Liên hệ báo giá

Bộ giao tiếp báo động kỹ thuật số FN-DAC báo cáo Báo động, Sự cố, Giám sát và các sự kiện hệ thống khác bằng đường dây điện thoại PSTN. Các sự kiện được báo cáo cho một máy thu giám sát trạm trung tâm tương thích. Bộ truyền thông có thể được cấu hình để báo cáo theo vùng hoặc theo địa chỉ (điểm). FN-DAC được cài đặt trong vỏ FireNET hoặc có thể được cài đặt xen kẽ trong công cụ báo cáo mạng FN-LCD-N. FN-DAC 
nhận dữ liệu và năng lượng từ bảng điều khiển FireNET hoặc nguồn có thể được cung cấp bởi nguồn cung cấp điện theo quy định 24 VDC được liệt kê bởi UL. Các sự kiện từ một hoặc nhiều bảng được nối mạng có thể được báo cáo chỉ bằng một bộ truyền thông FN-DAC. 

Call Now Button