Bảng điều khiển FireNET® 2127

Liên hệ báo giá

Bảng điều khiển FireNET® 2127 là bảng điều khiển báo cháy có thể định địa chỉ chứa 2 hoặc 4 vòng SLC với mỗi vòng hỗ trợ 127 thiết bị của bất kỳ tổ hợp nào (cảm biến hoặc mô-đun) và 127 cơ sở âm thanh tương tự, với tổng số 254 điểm. 

Call Now Button