Download Catalogue

– Catalogue báo cháy Horing  

– Hướng dẫn sử dụng báo cháy tự động Hochiki 

– Hướng dẫn sử dụng công tắc cảm ứng SH-CTxRZW 

– LUẬT SỐ 40-2013-QH13 CỦA QUỐC HỘI LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PCCC 

– QC 06 QUY CHUẨN QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH 

– Tủ điều kiện hệ thống báo cháy Hochiki 

– THÔNG TƯ 33-2010-TT-BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ ANTT ĐỐI VỚI NGÀNH – NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

– Thông số kỹ thuật Đầu báo nhiệt chống nổ Hochiki DCD-1E-IS 

– Thông số kỹ thuật đầu báo khói chống nổ Hochiki SLR-E-IS 

– Trung tâm báo cháy Horing AH 00217

– Đầu báo khói quang Hochiki SLV-24N

– Đầu dò khói địa chỉ Horing QA-01

– Đầu dò khói địa chỉ Horing QA-05

– Đầu dò khói địa chỉ Horing QA-06

– Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop Horing QA-16

– Đầu báo khói quang horing AH 0311

– Đầu báo nhiệt horing ahr 871

– Đầu dò lửa Horing AH-0014

– Đầu dò khói quang Horing Q05

– Đầu dò khói quang Horing Q01

– Đầu dò khói quang Horing Q06

– AH-03128 – AH-07128

– AH-0218-AH-9719

– AH-03232 AH-03233 QSP-120

– AH-0625

– AH-0626

– AH-0621

– AH-0715

– AH-03312

– AH-03127

– AH-0311

– AH-0316

– AH-0315

0974.823.047 ( Ms Châu )